Posted on February 20, 2011Categories ยุทธศาสตร์ บริษัทจดทะเบียนTags , , ,   Leave a comment on CIMBT ซีไอเอ็มบี ไทย ปี 2554

CIMBT ซีไอเอ็มบี ไทย ปี 2554

หลังต้องเริ่มต้น แบบ’เต่า’ เก็บกวาดบ้านและสะสางปัญหาหนี้สิน วันนี้ถึงเวลาCIMBTจะแปลงร่างเป็น’กระต่าย’เริ่มวิ่งตะลุยขยายฐานธุรกิจ สร้างความเติบโต ตั้งแต่ปี 2552 ที่กลุ่มซีไอเอ็มบี ได้เข้ามาถือหุ้น 93.15% และมีการเปลี่ยนชื่อจาก ไทยธนาคาร มาเป็น ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย นับเป็นปีแห่งการเริ่มต้นและนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ภายใต้ภารกิจหลักของทีมบริหาร นั่นคือ ต้องทำให้ธนาคารแห่งนี้กลับมาสู่ภาวะปกติ สามารถแข่งขันกับธนาคารอื่นๆ ได้ การพลิกเกมในช่วงนั้น นอกจากการเพิ่มทุน ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการปรับกระบวนทัพหลายอย่าง ทั้งปรับองค์กร เน้นสร้างสินทรัพย์และรายได้ที่มีคุณภาพ ปรับลดโครงสร้างต้นทุนเงินฝากลง รวมถึงการควบคุมสินเชื่อ NPL รวม จาก 15% ลดเหลือ 2.7% เป็นต้น ผลที่ตามมามีสัญญาณไปในทางที่ดี สะท้อนจากผลประกอบการในปี 2552 จากขาดทุนพลิกกลับมากำไร 2 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 827 ล้านบาท ในปี 2553 ซึ่งถือเป็นกำไรสูงสุดในรอบ 10 ปีของธนาคาร