Posted on May 31, 2011Categories UncategorizedTags , , ,   Leave a comment on สินค้าเกษตรล่วงหน้า ข้าวขาว 5% WRF5

สินค้าเกษตรล่วงหน้า ข้าวขาว 5% WRF5

WRF5 น้องใหม่ผู้จะมาต่อลมหายใจข้าว AFET ไตรมาสแรกของปี 2554 ผ่านไป แต่บรรยากาศของการซื้อขายสินค้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ยังคงเป็นไปเหมือนเดิมกับทุกๆ ไตรมาสที่ผ่านมา นั่นคือจะมีปริมาณการซื้อขายเข้ามากระจุกอยู่ที่สินค้าชนิดเดียวนั่นคือ ยางพารา แต่ที่จะแปลก และสร้างเซอร์ไพร์สให้กับนักลงทุนมากกว่าช่วงที่ผ่านมา ก็คงจะเป็นเรื่องของราคายางพราคาที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างโดดเด่นเกือบแตะระดับ 200 บาท/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคายางในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเกือบ 100% ส่งผลให้นักลงทุนยางในรอบนี้สามารถหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างคึกคัก และเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ในความคึกคักของการซื้อขาย และราคายางพารา กลับส่งผลให้สินค้าชนิดอื่นๆ ในตลาดฯ ถูกรัศมีของยางพาราบดบัง และได้เลือนหายไปจากความทรงจำของนักลงทุนที่ละน้อย นั่นคือสินค้าในตระกูลข้าว ทั้ง 2 ชนิด อย่างข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 Both Options(BHMR) และ ข้าวขาว 5% Both Options (BWR5) รวมถึงมันสำปะหลังเส้น Both Options (TC) โดยสินค้าข้าวนั้นยังคงเผชิญกับปัญหาเดิมๆ อย่างการเมือง และการแทรกแซงราคา ส่งผลให้ราคาไม่เคลื่อนไหวไปตามกลไกตลาด จนทำให้หลายคนแปลกใจว่านี่นะหรือ คือสินค้าที่เคยได้รับความนิยมอย่าล้มหลามเมื่อ 3 ปีก่อน ส่วนสินค้ามันสำปะหลังหลายท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่ามีปัญหาเกี่ยวกับผู้ประกอบการซึ่งเรื้อรังมานาน จนสินค้าไม่มีปริมาณการซื้อขายเข้าตลาดมาเกินกว่าครึ่งทศวรรษ