Posted on May 2, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , ,   Leave a comment on BCP บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

BCP บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ?บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ?2527 โดยรูปแบบบริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารที่มีเอกภาพ และมีอำนาจการบริหารงานอย่างอิสระ มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนทั่วไป และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และดำเนินการในลักษณะบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2527 บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2528 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2536 และได้นำหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,531 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 1,170 ล้านบาท บริษัทฯ บริหารกิจการโรงกลั่นน้ำมันขนาด 120,000 บาร์เรลต่อวัน (Complex Refinery) โดยมีการติดตั้งหน่วยแตกตัวโมเลกุลน้ำมัน (Cracking Unit) ?โดยประกอบธุรกิจปิโตรเลียมตั้งแต่การจัดหาน้ำมันดิบเข้ามากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูป รวมถึงธุรกิจการจำหน่ายน้ำมันทั้งค้าปลีกและค้าส่ง คิดเป็นประมาณร้อยละ 11 ของความต้องการใช้น้ำมันในประเทศ ?ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 อ่านต่อได้ที่นี่ครับ

Posted on March 2, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , ,   Leave a comment on บางจาก

บางจาก

เป็นหุ้นโดด เดี่ยวผู้น่ารักในเครือปตท. หุ้นบางจากมีดีตรงไหน กูรูแวลูอินเวสเตอร์ถึงออกโรง ‘เชียร์’ บนคำมั่นจาก ‘บิ๊ก’ หุ้นเรา ‘ไม่เสี่ยง’ ถ้า วัดจากจุดต่ำสุดที่ 5.55 บาท เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ก่อนจะทะยานขึ้นไป 16 บาท และพักตัวอยู่ในกรอบ 13-16 บาท นาน 8 เดือน ราคาหุ้นที่ออกเดินทางมาไกล และ “พักเหนื่อย” ค่อนข้างนานนี้ อาจเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นไปได้ทั้ง “ขึ้นต่อ” และ “ปรับตัวลง” ขณะที่ผลการดำเนินงานปี 2552 ที่ประกาศออกมา “ดีตามคาด” มีกำไรสุทธิ 7,524 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 ที่ขาดทุนสุทธิ 750 ล้านบาท ถือเป็นหุ้น “เทิร์นอะราวด์” ที่สร้างผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนอย่างงาม แต่ราคาหุ้น ณ วันนี้ สำนักวิจัยบางแห่งมองว่า “ใกล้เต็มมูลค่า” แล้ว เพราะในปี 2553 กำไรสุทธิมีแนวโน้มลดลง 50-70% บางจากจะไม่มีกำไรพิเศษจาก Hedging Gain และสต็อกน้ำมัน เหมือนปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บางจากเป็นหุ้นโดดเดี่ยวผู้น่ารักในเครือ ปตท. ที่จ่ายปันผลได้ “ดุเดือด” ที่สุด งวดครึ่งหลังปี 2552 บริษัทใจป้ำจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (ขึ้น XD วันที่ 4 … Continue reading “บางจาก”