Posted on February 7, 2012February 7, 2012Categories ยุทธศาสตร์ บริษัทจดทะเบียนTags , ,   Leave a comment on PATKL บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

PATKL บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

ผิดพลาดจากทั้งธุรกิจหลักและเอทานอลจนต้องเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ ‘กว่าสามปี’ ในมุมเจ้าของเชื่อว่า ‘พัฒน์กล’ จะฟื้นวิกฤติได้อย่างสง่างาม กว่า 40 ปีของการดำรงอยู่บนเส้นทางธุรกิจ ปิยะ จงวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บมจ.พัฒน์กล แทบไม่เคยรู้เลยว่า การเป็นบริษัทใหญ่ที่มียอดขายปีละ 2,000-3,000 ล้านบาท ได้กลบปิด “จุดอ่อน” ของบริษัทที่สะสมมานานจนกลายเป็นเรื่องปกติ ในปี 2549 พัฒน์กลลิงโลดที่ได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจพลังงานทดแทน โดยรับการว่าจ้างให้สร้างโรงงานไบโอเอทานอลจากลูกค้า 2 รายใหญ่ ได้แก่ ราชบุรีเอทานอล? โรงงานขนาด 150,000 ลิตรต่อวัน? มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท และ ทีพีเค เอทานอล? จังหวัดนครราชสีมา โรงงานขนาด 1,020,000 ลิตรต่อวัน? มูลค่าโครงการ 2,921 ล้านบาท ความไม่เชี่ยวชาญในธุรกิจใหม่ทำให้บริษัทเริ่มประสบปัญหาการก่อสร้าง วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น และตามติดมาด้วยปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนกระทั่งในปี 2552? ปิยะยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลาง เท่ากับบริษัท “เจ๊ง” มีหนี้สินล้นพ้นตัวกว่า 3,000 ล้านบาท ตกตะลึงกันไปทั้งวงการ เถ้าแก่ปิยะ เปิดใจกับกรุงเทพธุรกิจ BizWeek ว่า หลังจากที่ต้องเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ ช่วงเวลาดังกล่าวได้ใช้เวลามานั่งมองย้อนการทำงานที่ผ่านมา ที่ปรึกษาย้ำว่าอย่ามองเพียงแค่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากธุรกิจเอทานอลอย่างเดียว ในที่สุดจึงพบว่าองค์กรมีอายุถึง 40 ปี มีการทำงานที่ “ไม่มีประสิทธิภาพ” ฝังอยู่มากมาย เช่นไม่เคยให้ความสำคัญกับการต่อรองราคาอย่างจริงจัง ไม่มีระบบ IT ที่ดีพอจึงไม่รู้ต้นทุนการดำเนินงานที่แท้จริง จึงใช้ช่วงเวลาวิกฤติ ?เคลียร์ปัญหา? ที่เกิดขึ้น เช่น ระบบแบ็คออฟฟิศ … Continue reading “PATKL บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)”