Posted on July 25, 2011July 25, 2011Categories บทวิเคราะห์หุ้นTags ,   Leave a comment on ผู้หญิงกับการลงทุน

ผู้หญิงกับการลงทุน

ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ความแตกต่างในการลงทุนระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนั้นมีการพูดถึงกันอยู่เรื่อย ๆ?? ในสังคมไทยเรานั้นดูเหมือนจะมีการยอมรับกันพอสมควรว่าผู้ชายนั้นเป็นนักลงทุนที่ดีกว่าโดยมีเหตุผลหลาย ๆ? อย่าง? เช่น? ผู้ชายตัดสินใจได้? ?เด็ดขาด?? กว่า? ไม่? ?ลังเล?? แบบผู้หญิง?? ผู้ชายกล้าได้กล้าเสียกว่า? ผู้ชายมีความมั่นใจในตนเองสูงกว่า?? ผู้ชายฟังคนอื่นน้อยกว่า? และผู้ชายเก่งกว่าในด้านของตัวเลขข้อมูลต่าง ๆ? มากกว่า? เหล่านี้ เป็นต้น? ด้วยความคิดนี้? ประกอบกับการที่คนมองเห็นแต่? ?เซียนหุ้น?? ที่เป็นผู้ชายเสียเป็นส่วนใหญ่?? ทำให้ ?การลงทุนแบบผู้หญิง? นั้น? เป็นวิธีการลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ? เป็นการลงทุนที่พึงหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากขาดทุนหรือไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุน? แต่ทั้งหมดที่พูดถึงนี้เป็นความคิดของคนไทยที่โลกของการลงทุนยังถูกครอบงำโดยบุรุษเพศ ในต่างประเทศมีการศึกษาเรื่องจิตวิทยาของผู้หญิงกับการลงทุนมากมายและพบว่าสิ่งที่คนไทยจำนวนมากอาจจะคิดนั้นไม่เป็นจริง? การลงทุนแบบ ?ผู้หญิง? นั้น? เขาพบว่าเป็นวิธีการลงทุนที่เหนือกว่าการลงทุนแบบ ?ผู้ชาย??? และสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ชาย? ?แพ้?? นั้น? มีสาเหตุสำคัญหลาย ๆ? อย่าง? เรื่องหนึ่งก็คือ? ผู้ชายนั้นมีความมั่นใจในตนเองสูงเกินไปและสำคัญตนเองผิดว่าตนเองมีความเก่งเหนือกว่าคนอื่นโดยเฉลี่ย?? นี่ทำให้ผมนึกถึงการศึกษาที่ให้คนจัดเกรดตนเองว่าขับรถได้ดีแค่ไหน?? ซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่มีความเห็นว่าตนเองขับรถได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งในทางทฤษฎีแล้วเป็นไปไม่ได้? เพราะความเป็นจริงก็คือ? จะต้องมีคนครึ่งหนึ่งที่ขับรถดีกว่าค่าเฉลี่ย? และอีกครึ่งหนึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย? เรามาลองดูกันว่าการศึกษาเรื่องการลงทุนระหว่าผู้หญิงกับผู้ชายเป็นอย่างไร การศึกษาในตลาดสหรัฐอเมริกาพบว่า? ผู้หญิงมีการซื้อขายหุ้นบ่อยน้อยกว่าผู้ชาย? นั่นแปลว่าผู้หญิงถือหุ้นยาวกว่าผู้ชาย? นี่คงเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ผู้ชายมักจะทำเร็วและเด็ดขาดกว่า?? แต่การซื้อ ๆ? ขาย ๆ? หุ้นบ่อยนั้น? ทำให้เกิดค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขายสูง? นอกจากนั้นการ? ?ขาดทุน?? จากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายก็มักจะ? ?กินกำไร?? ที่ควรจะได้ไปไม่น้อย?? ยิ่งในตลาดอเมริกาที่ต้องเสียภาษีกำไรจากการซื้อขายหุ้นด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนของผู้ชายลดลงเมื่อเทียบกับผู้หญิง