หุ้น IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ INTER? FAR EAST ENGINEERING? PUBLIC COMPANY? LIMITED? ??IFEC? ?ประกอบธุรกิจหลักประเภทเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารและวัสดุสิ้นเปลือง ยี่ห้อโคนิก้า มินอลต้า ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว? โดยได้รับการแต่งตั้งจาก? Konica ?Minolta ?Business Technologies? Inc. ?(KMBT)? บริษัทผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เอ็น อี ซี (ประเทศไทย) แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ NEC ณ? 31 ธันวาคม? 2552 บริษัทฯ มีสาขาในประเทศ? 11? สาขา คือ สาขาเชียงใหม่ สาขาพิษณุโลก สาขาบางเขน? สาขารามคำแหง? สาขาบางนา? สาขาสาทร? สาขาศรีราชา? สาขาขอนแก่น? สาขาสุราษฎร์ธานี? […]