มูลค่าตลาด คือ

Posted 2 CommentsPosted in วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท

ขนาดมูลค่ากิจการในตลาด หรือ มูลค่าตลาด ของหลักทรัพย์ คืออะไร วันนี้เราจะมาดูกันครับ ขนาดมูลค่ากิจการในตลาด (market capitalization) คือมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท เราสามารถคำนวณได้โดยนำเอาจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว (issued shares ourstanding) คูณด้วยราคาของหุ้นปัจจุบัน สูตรการคำนวณ มูลค่าตลาด = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว x ราคาหุ้นปัจจุบัน มาดูตัวอย่างจริงๆ กันดีกว่าครับ มาดูมูลค่าตลาดของ JUTHA กัน อันนี้เป็นหุ้นเดินเรือนะครับ รับจ้างขนสินค้าทางทะเล คลิ๊กเข้าไปที่นี่เลย แล้วมองหาในส่วนของ “รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น” แล้วดูตรง “จำนวนหุ้นชำระแล้ว” เท่ากับ 83,450,000 หุ้น ราคาหุ้น ณ วันที่ 29 ม.ค. 2010 เท่ากับ 5 บาทถ้วน เราจะได้ มูลค่าตลาด = 83,450,000×5 = 417,250,000 ล้านบาท ง่ายใช่ไหมครับ แต่จริงๆ ทางตลาดหลักทรัพย์เค้าคำนวณให้แล้ว […]