LEE บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

Posted 6 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.leepattana.com นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร ประธานกรรมการ นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ( ?บริษัท? )? เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทในเครือลีพัฒนาดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ลี? ?วิน? ?แมกซ์? และ ?โปรเกรด? และกิจการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกไก่เนื้อ?? มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 28? อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์? เลขที่? 33/137? ถนนสุรวงศ์? เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์อยู่ที่ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดเพชรบุรี มีกำลังการผลิตอาหารสัตว์รวมในปีที่ผ่านมา ประมาณ 504,000 ตันต่อปี และมีการผลิตจริงประมาณร้อยละ 60 ของอัตรา กำลังการผลิต? และกิจการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกไก่เนื้อและไข่ไก่? ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดนก? บริษัทได้หยุดการดำเนินกิจการโรงฟักลูกไก่เนื้อเป็นการชั่วคราว? ตั้งแต่เดือนตุลาคม? 2547 เป็นต้นมา และปัจจุบันได้เปลี่ยนมาดำเนินกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้ยางพารา ซึ่งอยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ รายได้หลักของบริษัทมาจากการจำหน่ายอาหารสัตว์และกิจการฟาร์มในสัดส่วนร้อยละ 99.60 และร้อยละ 0.40 ตามลำดับโดยเป็นการจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด?? […]