Posted on January 25, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , 3 Comments on BSM บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

BSM บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.buildersmart.com นายสุเรซ ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในคุณภาพสูง (Construction and Interior Decoration Materials) สำหรับสำนักงานและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ?ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสำหรับงานตกแต่งภายใน (Building Product)? อาทิ ผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม ระบบโครงคร่าวผนังและเพดานทีบาร์ ฉนวนกันความร้อน ผลิตภัณฑ์สีทาภายใน เป็นต้น และ ?ผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านสำหรับผู้ออกแบบ (Specified Product)? อาทิ ระบบเฟรมอลูมิเนียมสำเร็จรูป มือจับสแตนเลส บัวยิบซั่ม กระเบื้องปูพื้นและกรุผนัง เป็นต้น บริษัทฯ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์บางประเภทที่เป็นลิขสิทธิ์ตราสินค้าของบริษัทเอง อาทิ ALLOY, BSM TIS, BSM40, Ceiling D?cor, ULTRAWALL, BSM SERVE BOARD, ECO ONE เป็นต้น ทั้งยังเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เจ้าของลิขสิทธิ์ตราสินค้าชั้นนำอื่นทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ FLETCHER, C&A, Norco, Pine Solutions, BPB Thai Gypsum, SHERA, Weber, DeWALT เป็นต้น โดยการทำการตลาดโดยตรงกับผู้ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Designer) โดยการจำหน่ายผ่านผู้รับเหมา และทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน (Interior Contractor) ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ลูกค้าผู้รับเหมาทุกรายสมัครเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ … Continue reading “BSM บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)”