Posted on March 1, 2011Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , ,   Leave a comment on PYLON บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

PYLON บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ปี 2545 -????? จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ไพลอน จำกัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน?? 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับงานก่อสร้างซึ่งเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2546 -????? ได้รับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชดำริก่อสร้างประตูระบายน้ำและคันกั้นน้ำเพื่อกักน้ำจืดในลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิโน-ไทย เป็น โครงการแรกของบริษัท? จากผลงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดีทำให้ บมจ. ซิโน-ไทย ได้ว่าจ้างให้บริษัทเป็น? ผู้รับเหมาช่วงงานเสาเข็มเจาะในหลายโครงการต่อมา เช่น โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ตอน S1 (อาจณรงค์ ? บางนา) สัญญา 2 โครงการอาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์? เป็นต้น ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย และได้ก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะให้ลูกค้าอื่นๆ ในอีกหลายโครงการ ปี 2547 -????? เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเป็น 60 ล้านบาท และในเดือนธันวาคมเป็น 95 ล้านบาท -????? เริ่มรับงานก่อสร้างกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม? (Diaphragm Wall) โดยร่วมมือกับบริษัทฝรั่งเศสชื่อ Soletanche Bachy ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานฐานรากระดับนานาชาติ โดยเป็นที่ปรึกษาและส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาควบคุมงาน ในโครงการโรงบำบัดน้ำเสียสำแล จังหวัดปทุมธานี -????? ย้ายสำนักงานใหญ่จากที่ซอยอินทามระ 17 มายังที่ตั้งปัจจุบัน ปี 2548 -????? เดือนมกราคม บริษัทซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานซ่อมบำรุงแห่งใหม่ที่จังหวัดปทุมธานี … Continue reading “PYLON บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)”