Posted on August 8, 2012Categories ยุทธศาสตร์ บริษัทจดทะเบียนTags , ,   Leave a comment on หุ้น ยูบิลลี่ (JUBILE)

หุ้น ยูบิลลี่ (JUBILE)

Jubilee ผู้พลิกโฉมวงการค้าปลีกเพชรเมืองไทย ต้องนับว่าเป็นความหาญกล้าของทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลพรประกฤต ที่นำ ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในปัจจุบันนี้ก็ถือเป็นบริษัทค้าปลีกเพชรเพียงบริษัทเดียว ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ว่ากล้าก็เพราะในอดีตนั้น การค้าขายเพชรไม่ใช่ธุรกิจที่จะเปิดเผยอย่างโปร่งใสนัก ทั้งในเรื่องต้นทุน กำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ?ภาษี?และเพชรยูบิลลี่ (Jubilee) หรือชื่อย่อในตลาดหุ้นว่า JUBILE ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การออกมายืนกลางแสงไฟ ให้ทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูลอย่างโปร่งใส ยิ่งทำให้เพชรเม็ดนี้เป็นประกายแวววาวยิ่งขึ้นจากรายได้ 500 กว่าล้านบาท เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ขยับขึ้นมาเป็น 1,000 กว่าล้านบาทในปีนี้ ย่อมสะท้อนให้เห็นแสงที่เปล่งประกายดังว่านั้น หากย้อนกลับไปกว่า 80 ปี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเพชรยูบิลลี่ ได้สั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจร้านเพชรจากรุ่นสู่รุ่น ที่เริ่มต้นธุรกิจร้านเพชรที่ย่านสะพานเหล็ก สู่การเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกเพชรกะรัตและเครื่องประดับเพชรผ่านเคาน์เตอร์ ด้วยคุณภาพสินค้า พนักงานขายที่มีประสบการณ์ที่พร้อมให้คำแนะนำการเลือกซื้อเพชรแก่ลูกค้า และการดีไซน์สินค้าที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมใบรับประกันสินค้า เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่มีผลต่อการพลิกโฉมวงการค้าปลีกเพชรในรูปแบบเดิมๆ ส่งผลให้ ?เพชรยูบิลลี่? ก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดค้าปลีกเพชรผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ ด้วยจำนวนสาขามากกว่า 80 สาขาทั่วประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมาตรฐานของเพชร ที่คำนึงถึงคุณภาพ การมอบบริการที่ประทับใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการลงมือสิ่งใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงวงการค้าปลีกเพชรในรูปแบบเดิมๆ โดยอาศัยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ ทำให้เพชรยูบิลลี่มีศักยภาพ ความพร้อมและเข้าใจถึงตลาดค้าปลีกเพชรในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี