Posted on November 3, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , 1 Comment on SITHAI บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

SITHAI บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ?บริษัทฯ? ดำเนินธุรกิจครั้งแรกภายใต้ชื่อ ?หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยพลาสติก? โดยมีนายสุมิตร? เลิศสุมิตรกุล เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายของใช้พลาสติกในครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อกิจการเป็น ?หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยซุปเปอร์แวร์? และปรับทีมบริหารโดยนำมืออาชีพ คือ นายสนั่น? อังอุบลกุล เข้ามาเป็นผู้จัดการโรงงาน และได้เพิ่มประเภทธุรกิจอีกประเภทหนึ่งคือ ผลิตเครื่องใช้เมลามีนบนโต๊ะอาหาร ในปี พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ยนกิจการจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด ในชื่อ ?บริษัท ศรีไทย????????? ซุปเปอร์แวร์ จำกัด? กิจการได้ขยายตัวเติบโตขึ้นตามลำดับ