สุดยอดหุ้นถูก PE และ PBV ต่ำประจำเดือน ม.ค. 2553

Posted Leave a commentPosted in มุมมองนักวิเคราะห์ กูรู

ซื้อหุ้นตัวไหนดี ต้องซ์้อสุดยอดหุ้นถูก PE และ PBV ต่ำกว่าตลาด ข้อมูลเดือนมกราคม 53 (เปรียบเทียบ% เปลี่ยนแปลงของราคาปิดเทียบกับ ธ.ค.52) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้น : PE < 24.22 เท่า P/BV <1.48 เท่า และ Div.Yield > 3.86% ( เป็น P/E, P/BV ของ SET ณ 29/1/53) เกณฑ์การคัดเลือก (หุ้นที่ได้จะคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ที่เรากำหนด โดยไม่อิงบทวิเคราะห์พื้นฐานแต่อย่างใด) หุ้นที่เลือกเข้ามาในตารางนี้ ได้ยึดจากค่า pe และ pbv ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ pe และ pbv ของตลาดฯ โดยจะมีหุ้นที่คัดเลือกได้ทั้งสิ้น 48 หุ้น โดยเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายเกิน 5 แสนหุ้น/วัน (แต่จะตัดมาเฉพาะหุ้น 20 อันดับแรกที่มี PE […]