Posted on January 17, 2011Categories มุมมองนักวิเคราะห์ กูรูTags , , 1 Comment on หุ้นปั่น หรือ หุ้นน่าลงทุน

หุ้นปั่น หรือ หุ้นน่าลงทุน

ในตลาดหุ้นนั้น? เราจะพบความ ?ไร้เหตุผล? ในเรื่องของราคาหุ้นอยู่บ่อย ๆ? บางครั้งบริษัทที่? ยิ่งใหญ่ในแง่ของตัวธุรกิจมองทั้งในปัจจุบันและอนาคตแต่ราคาหุ้นต่ำต้อยจน ไม่น่าเป็นไปได้? เป็นหุ้นที่ราคา? ?ไม่สมศักดิ์ศรี?? ตรงกันข้าม? บางครั้งบริษัทไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลย? ธุรกิจก็ธรรมดามากหรือไม่มีอะไรโดดเด่น? บ่อยครั้งเป็นผู้ผลิตหรือขายสินค้า ?โภคภัณฑ์?? ที่แข่งขันด้วยราคาเป็นหลัก? แต่ราคาหุ้นกลับสูงลิบลิ่ว? คิดเป็นมูลค่าของกิจการหรือมี? Market Cap. เป็นพัน หมื่น หรือบางทีเป็นแสนล้านบาทในขณะที่ส่วนของทุนนั้นมีแค่เป็นหลักร้อย พัน หรือหมื่นล้านบาทเท่านั้น? เรียกว่าราคาหุ้นสูงเป็นเกือบสิบเท่าของทุนทางบัญชี? หุ้นในกลุ่มหลังนี้ผมอยากเรียกว่าเป็น ?หุ้นอภินิหาร? การเกิดขึ้นของหุ้นอภินิหารนั้น? ผมคิดว่ามีปัจจัยหลาย ๆ? ประการขึ้นอยู่กับตัวหุ้น? บางหุ้นอาจต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน? บางหุ้นก็มีปัจจัยเพียงน้อยนิด? แต่ผลก็คล้ายคลึงกันนั่นคือ? ราคาหุ้นขึ้นไปสูงเกินพื้นฐาน? ?ระยะยาว?? มากมาย? ลองมาดูกันว่าหุ้นเหล่านี้มีปัจจัยอะไรบ้างที่มักเป็นตัวกำหนด ปัจจัยแรกที่ผมเห็นว่าเกือบจะต้องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหุ้นอภินิหารทุกตัวก็ คือ? หุ้นเหล่านี้มักมี Free Float หรือหุ้นที่อยู่ในมือของนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรระยะสั้นค่อนข้างน้อยถึง น้อยมาก? บางบริษัทมีไม่ถึง 5% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท? บางบริษัทมีหุ้นอาจจะถึง 25-30%? แต่คิดเป็นเม็ดเงินแล้วก็น้อยมาก? อาจจะเพียง 200-300 ล้านบาทก่อนที่หุ้นจะกลายเป็นหุ้นอภินิหาร