หุ้น ESSO บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.esso.co.th นายโรเบิร์ต ไมเคิล คูเปอร์ ประธานกรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 17,075,181,200.40 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,460,858,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.9338 บาท บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) อีกทั้งบริษัทฯ ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 100 ปี บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ลูกค้ารายย่อยผ่านทางเครือข่ายที่กว้างขวางของสถานีบริการน้ำมันค้าปลีกภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ รวมทั้งขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ค้าส่ง การบินและการเดินเรือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพื่อจำหน่ายไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น (Exxon Mobil Corporation) […]

บางจาก

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เป็นหุ้นโดด เดี่ยวผู้น่ารักในเครือปตท. หุ้นบางจากมีดีตรงไหน กูรูแวลูอินเวสเตอร์ถึงออกโรง ‘เชียร์’ บนคำมั่นจาก ‘บิ๊ก’ หุ้นเรา ‘ไม่เสี่ยง’ ถ้า วัดจากจุดต่ำสุดที่ 5.55 บาท เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ก่อนจะทะยานขึ้นไป 16 บาท และพักตัวอยู่ในกรอบ 13-16 บาท นาน 8 เดือน ราคาหุ้นที่ออกเดินทางมาไกล และ “พักเหนื่อย” ค่อนข้างนานนี้ อาจเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นไปได้ทั้ง “ขึ้นต่อ” และ “ปรับตัวลง” ขณะที่ผลการดำเนินงานปี 2552 ที่ประกาศออกมา “ดีตามคาด” มีกำไรสุทธิ 7,524 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 ที่ขาดทุนสุทธิ 750 ล้านบาท ถือเป็นหุ้น “เทิร์นอะราวด์” ที่สร้างผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนอย่างงาม แต่ราคาหุ้น ณ วันนี้ สำนักวิจัยบางแห่งมองว่า “ใกล้เต็มมูลค่า” […]

SUSCO บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.susco.co.th นายมงคล สิมะโรจน์ ประธานกรรมการ นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2520 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจการขนส่งทางน้ำด้วยการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแก่บริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของประเทศในขณะนั้น เช่น บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด เป็นต้น ในปี 2528 บริษัทฯ ได้ขยายการประกอบธุรกิจ และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ จาก 5 ล้านบาท เป็น 75 ล้านบาท? เมื่อวันที่?25 กันยายน 2528?บริษัทฯได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 และตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมัน-เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ที่กำหนดว่า ? ผู้ค้าน้ำมันซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา […]