หุ้นโภคภัณฑ์ กับ P/E PBV และเงินปันผล

Posted Leave a commentPosted in มุมมองนักวิเคราะห์ กูรู

หุ้นที่ร้อนแรงและมีสีสันที่สุดกลุ่มหนึ่งในตลาดหุ้น ผมคิดว่า คือ หุ้นที่ผลิต หรือขายสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นครั้งเป็นคราว โดยเฉพาะในยามที่ เศรษฐกิจร้อนแรงอย่างในช่วงเร็วๆ นี้ หุ้นโภคภัณฑ์บางตัวหรือบางกลุ่มจะปรับตัวหรือวิ่งขึ้นหวือหวามาก ราคาหุ้นอาจขึ้นไปได้เป็น 5-10 เท่าอย่างง่ายๆ? ในเวลาเดียวกัน อาจจะมีหุ้นโภคภัณฑ์อีกตัวหนึ่ง หรือกลุ่มหนึ่ง ที่ปรับตัวลงเหลือครึ่งเดียวหรือต่ำกว่านั้น นี่ไม่ใช่เฉพาะราคาที่ปรับตัวขึ้น แต่มันมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงลิ่วเป็นร้อย หรือเป็นพันล้านบาทต่อวัน หลายๆ ตัว มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดสิบอันดับแรกเกือบทุกวัน ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ ดังนั้น หุ้นโภคภัณฑ์ต้องถือว่าเป็นหุ้น “ยอดนิยม” ในตลาดหุ้นไทย

VARO บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอลูมิเนียม เมื่อปี พ.ศ. 2522 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2537 บริษัทในกลุ่ม? Mitsubishi ได้เข้าถือหุ้นรวมกันคิดเป็น 20% ??ของทุนจดทะเบียนเมื่อปลายปี 2538 ??ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน? 500,000,000 ?บาท ?แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000,000? หุ้น ?ทุนชำระแล้ว 452,804,105 บาท? แบ่งเป็นหุ้นสามัญ ?90,560,821 ??หุ้น ?มูลค่าหุ้นละ? 5? บาท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทจะดำเนินการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตและจัดจำหน่ายอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูป โดยจะนำเข้าอลูมิเนียมแท่ง (อินกอท) มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมม้วนหรือแผ่นชนิดต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายเป็นวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป (Semi Finished & Finished Product) ให้กับผู้ผลิตอื่น ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นสินค้า หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆ ต่อไป ?โดยบริษัทไม่มีบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม? […]