JUBILE ยูบิลลี่ 3 ปีย้ายไป SET

Posted Leave a commentPosted in ยุทธศาสตร์ บริษัทจดทะเบียน

ภายใน 3 ปี ‘ยูบิลลี่’ ตั้งเป้าย้ายตัวเองจาก mai ไปอยู่ SET ต้องปรับแผน 3 ปีข้างหน้าใหม่ ภายใต้โจทย์ทำยอดขายเติบโตมากกว่า 20% ต่อปี “ภาย ใน 3 ปี ยูบิลลี่มีแผนจะย้ายตัวเองไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) จากปัจจุบันซื้อขายอยู่ในตลาด? mai ด้วยทุนจดทะเบียน 175 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้คิดว่าจะเพิ่มทุนขายให้ใคร จำนวนเท่าไร แต่ไม่ว่าจะขายหุ้นให้กับใคร ตระกูลพรประกฤตต้องถือหุ้นใหญ่ เราไม่มีทิ้งธุรกิจที่สร้างมากับมือแน่นอน” อัญรัตน์ พรประกฤต “ซีเอฟโอ” บมจ.ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ กล่าวยืนยัน อัญรัตน์ เล่าว่า บริษัทมีโจทย์ใหม่ทำอย่างไรให้รายได้ขยายตัวมากกว่า 20% ต่อปี ถือเป็นโจทย์ที่ทีมผู้บริหารต้องตีให้แตก ก่อนหน้านี้หลายคนคงได้ยินกันบ่อยแล้วว่าภายในปี 2555 ยูบิลลี่จะพิชิตรายได้ 1,000 ล้านบาท (ปี 2552 ทำได้ 550 ล้านบาท ครึ่งปี 2553 ทำได้แล้ว […]