A บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด? (มหาชน) (บริษัท) เดิมชื่อ บริษัท อารียาค้าวัสดุ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2543 โดยเริ่มจากการประกอบธุรกิจรับจ้างสร้างบ้านบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น และได้พัฒนามาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยดำเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อขายเป็นที่ดินจัดสรรพร้อมบ้านภายใต้กลยุทธ์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าชำระค่าที่ดินครบถ้วน จากนั้นจึงรับจ้างปลูกสร้างบ้านให้ลูกค้า กลยุทธ์ที่บริษัทใช้ดำเนินธุรกิจข้างต้น เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ผู้ซื้อบ้านขาดความมั่นใจในการซื้อบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน เนื่องมาจากชำระเงินดาวน์ครบแล้วแต่ไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรับมอบบ้านได้ บริษัทจึงได้ดำเนินนโยบายให้ลูกค้าสามารถรับโอนที่ดินได้หลังจากที่ลูกค้าได้ชำระค่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น จึงสร้างบ้านและส่งมอบบ้านให้กับลูกค้า กลยุทธ์นี้ได้สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้เป็นอย่างมาก โดยการที่บริษัทโอนที่ดินให้ลูกค้าก่อนทำให้บริษัทใช้เงินลงทุนในโครงการแต่ละโครงการไม่มาก และระยะเวลาของโครงการจะสั้นกว่าโครงการที่ขายบ้านสำเร็จรูปพร้อมที่ดิน ส่วนในแง่มุมของลูกค้าก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวดเร็วกว่า การซื้อที่ดินและบ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย โดยบริษัทยึดถือภารกิจหรือสโลแกนที่ว่า ?ผู้นำที่อยู่อาศัยในเมือง? ซึ่งโครงการทั้งหมดจะตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง นั่นคือ ที่ตั้งโครงการบ้านของบริษัทจะอยู่ห่างจากระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ไม่เกิน 2 กิโลเมตร และโครงการต่าง ๆ ดำเนินงานภายใต้ชื่อ ?อารียา? ?โดยในปี 2545 บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการ อารียาชบา ซึ่งเป็นโครงการขายที่ดินพร้อมบ้านจัดสรรโครงการแรก ต่อมาได้มีการเปิดตัวโครงการเพิ่มอีกหลายโครงการ นอกจากบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ที่เป็นโครงการส่วนใหญ่ของกิจการ ในปี 2549 บริษัทได้หันมาขยายตลาดโดยได้เปิดโครงการคอนโดมีเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ ?ทำเลใจกลางเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ทำงานในเมืองที่ต้องการชีวิตที่สะดวกสบาย […]