วงจรการสร้างกระแสเงินสด (Cash Conversion Cycle)

Posted 1 CommentPosted in วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท

?…วงจรการสร้างกระแสเงินสด (CCC) จึงเป็นตัวชึ้วัดที่ดีที่แสดงว่าโครงการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ดี เพียงใด ยิ่งจำนวนวันของ CCC ยิ่งน้อยเท่าใด ความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของโครงการยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น …? กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ กับเรื่องที่น่าสนใจสำหรับการบริหารเงินสด จากบทความที่แล้วผมได้กล่าวถึงหลักการบริหารเงินสดโดยการประยุกต์ใช้กฎ Demming?s PDCA และ กฎเหล็ก 5 ประการสำหรับสร้างความสำเร็จในการบริหารกระแสเงินสดไปแล้ว หวังว่าท่านผู้อ่านคงจะมองภาพรวมการบริหารเงินสดในเบื้องต้นได้ชัดเจนมาก ขึ้น สำหรับครั้งนี้ ผมจะขอกล่าวถึงวงจรการสร้างกระแสเงินสดของการทำธุรกิจจริงว่ามีขั้นตอนอะไร บ้างและ มีมุมมองที่น่าสนใจอย่างไร

เงินทุนหมุนเวียน หรือ Woking Capital (WC)

Posted 1 CommentPosted in วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท

Woking Capital (WC) คือ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการครับ ความหมายของ เงินทุนหมุนเวียน คือ กิจการต้องมีเงินจมอยู่เท่าไรจึงจะดำเนินธุรกิจได้ ตัวอย่างเช่นร้านโชว์ห่วยแบบซื้อขายเงินสด เราจะต้องนำเงินตัวเองไปซื้อของมาตุนไว้ แล้วค่อยทะยอยขายออกไปเพื่อเปลี่ยนสินค้าให้เป็นเงินสดและผลกำไร จากนั้นก็นำเงินที่ได้ไปซื้อของมาตุนเพิ่มเพื่อขายใหม่ ?หากร้านเราเล็กเราก็ไม่จำเป็นต้องตุนสินค้ามาก มีเงินจมน้อย หรือใช้เงินทุนหมุนเวียนน้อย แต่หากเรามีการขยายร้านหรือมีการเปิดสาขา เราก็จำเป็นต้องตุนสินค้าให้มากขึ้น มีเงินจมมากขึ้น หรือใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นนั่นเอง