Posted on October 9, 2016October 9, 2016Categories บทความโตโร่Tags

Dividend Distribution เงินปันผลของตลาดหุ้นไทย

บทความเขียนโดย มนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งของตลาดหุ้น คือ การลงทุน และรอรับผลตอบแทน โดยที่นักลงทุนไม่จำเป็นต้องไปลุยทำธุรกิจด้วยตัวเอง เนื่องจากเงินลงทุนที่นำไปซื้อหุ้นในตลาด จะมีคนนำเอาไปต่อยอดทำธุรกิจจริงๆ ซึ่งต้องใช้ทั้งแรงงานคน และความรู้ความสามารถ รวมถึงการบริหารจัดการหลายๆ อย่าง นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้น เป้าหมายคือ อยากให้เงินงอกเงย และเป็นอิสรภาพทางการเงิน ซึ่งผลตอบแทนหนึ่งที่นักลงทุนมองหาก็คือในรูปของเงินปันผล   การเข้าถึงอิสรภาพทางการเงินในนิยามของผม คือ การลงทุนเงินไว้ แล้วเงินต้นไม่หาย มีกำไรจากเงินปันผล ยกตัวอย่างเช่น เราลงทุนซื้อหุ้น INTUCH เอาไว้ 1 ล้านบาท สิ้นปีมีเงินปันผล 10% จะได้เงินปันผลทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมาก นอกเหนือจากการวิเคราะห์หุ้น และซื้อหุ้นเอาไว้เมื่อต้นปี หรือ ช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจ่ายปันผล   อย่างไรก็ตาม นักลงทุนหลายคนอาจจะไม่ค่อยทราบนักว่าหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่จ่ายปันผล หรือ จ่ายแต่น้อยมาก ทำให้ผลตอบแทนในรูปของปันผลนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติหากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นในราคาสูง และซื้อหุ้นบริษัทที่จ่ายปันผลน้อย หรือแทบจะไม่จ่ายเลย นักลงทุนควรจะดูให้ออกว่าบริษัทไหนจ่ายปันผล และสามารถคาดการณ์แนวโน้มในการจ่ายด้วยก็จะดีมาก   วันนี้ผมอยากนำเอาข้อมูลตัวหนึ่งเรียกว่า Dividend Distribution ซึ่งปกติแล้วข้อมูลนี้มักจะถูกนำมาใช้โดยนักลงทุนสถาบัน หรือกองทุนต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนที่เน้นการจ่ายปันผล เนื่องจากมันจะทำให้ทราบจำนวนหุ้นที่จ่ายปันผลในแต่ละช่วงผลตอบแทน   กราฟข้างบนแสดงถึงจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย (แกน y) และ ช่วง % การจ่ายปันผล (แกน x)   ผมทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนในไทย 629 บริษัท พบว่ากว่า 421 บริษัทมีการจ่ายปันผล 0-3% เรียกง่ายๆ ว่าแทบจะไม่ได้จ่ายปันผลเลย หรือจ่ายแต่ก็น้อยกว่าฝากประจำเสียอีก คิดเป็น 66% … Continue reading “Dividend Distribution เงินปันผลของตลาดหุ้นไทย”

Posted on November 2, 2011March 20, 2014Categories วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทTags ,   Leave a comment on ดอกเบี้ยจ่าย กับ เงินปันผล

ดอกเบี้ยจ่าย กับ เงินปันผล

ดอกเบี้ยจ่ายเป็น “ต้นทุน” ของการกู้ยืม ในขณะที่เงินปันผลเป็น “ต้นทุน” ของการออกหุ้น ในแง่ของบริษัทจดทะเบียน การจ่ายดอกเบี้ยให้ผลที่แตกต่างจากการจ่ายเงินปันผลอย่างลิบลับ เนื่องจากการจ่ายดอกเบี้ยต้องทำตรงเวลา ตรงจำนวนที่กู้ยืมเงินมา ซึ่งหมายความว่าบริษัทจะต้องสูญเสียเงินสดส่วนหนึ่งออกจากระบบเพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ย เพราะถ้าบริษัทไม่จ่าย เจ้าหนี้จะมีสิทธิตามกฏหมายขนาดสามารถฟ้องร้องให้บริษัทล้มละลายได้ แต่ดอกเบี้ยก็มีข้อดี เพราะดอกเบี้ยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ สมมติดอกเบี้ยจ่าย 100 บาท อัตราภาษี 30% บริษัทจะต้องจ่ายดอกเบี้ยจริงๆ เพียง 70 บาท เท่านั้น! นอกจากนั้นการจ่ายดอกเบี้ยยังหมายถึง การใช้เงินทุนที่ได้มาจาก “หนี้สิน” ซึ่งจะไม่ทำให้โครงสร้างของการบริหารของบริษัทเปลี่ยนแปลง (เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิในการบริหารบริษัท นอกจากบริษัทจะล้มละลาย) แถมการจ่ายคืนเงินกู้ก็ง่ายแสนง่าย ถ้าบริษัทมีเงิน (ซึ่งแตกต่างจากการออกหุ้นทุน เพราะไม่สามารถไถ่ถอนได้) แต่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่ต้องทำตรงเวลา ตรงจำนวน ในแต่ละปีบริษัทสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายปันผลปีละกี่ครั้ง ครั้งละกี่บาทต่อหุ้น ขึ้นอยู่กับมติของผู้ถือหุ้น บริษัทอาจจะตัดสินใจจ่ายเงินปันผลจากกำไรทั้งหมด หรืออาจตัดสินใจเก็บกำไรไว้บางส่วนเพื่อขยายกิจการ ในสภาวะคับขัน บริษัทอาจไม่จ่ายเงินปันผลเลย (เพื่อเก็บไว้จ่ายเจ้าหนี้) แต่เงินปันผลไม่สามารถนำมาหักภาษีได้เพราะเงินปันผลเป็นการแบ่งปันผลกำไรไม่ใช่ค่าใช้จ่าย สำหรับบริษัทจดทะเบียน การจ่ายเงินปันผลอาจต้องทำตรงเวลาและตรงจำนวนกว่าที่จะปฏิเสธได้ ทั้งที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจำกัดในการเรียกร้องตามกฏหมายเพราะการจ่ายเงินปันผลมีผลต่อราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาด ดังนั้น บริษัทจดทะเบียนจึงพยายามที่จะจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอตามนโยบายการจ่ายปันผลที่ได้กำหนดไว้ เพื่อรักษาราคาหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาด อยากเรียนรู้เรื่องหุ้นเพิ่มเติมคลิ๊กด้านบนเลยครับ