Posted on January 19, 2010March 1, 2010Categories ความรู้เรื่องหุ้นTags , , , , ,   Leave a comment on การแตกพาร์ การลดพาร์ เพิ่มทุน ลดทุน

การแตกพาร์ การลดพาร์ เพิ่มทุน ลดทุน

การแตกพาร์ vs การลดพาร์ การแตกพาร์ ไม่มีอะไรต่างจากเดิม แค่จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ราคาพาร์ที่เทรดกันลดลง เป็นผลทำให้สภาพคล่องของหุ้นเพิ่มขึ้น และทำให้มีผลต่อจิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุน โดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามีการประกาศแตกพาร์ จะทำให้ราคาซื้อขายสูงขึ้น (ปรับตัวขึ้นในระยะสั้นๆ) เพราะตลาดคาดหวังว่าจะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นทำให้คนสนใจมากขึ้น การลดพาร์ คือการจัดการทางบัญชี นั่นก็คือตัดเนื้อร้ายหรือขาดทุนสะสมทิ้งไป โดยใช้ทุนจดทะเบียนมาตัดออก การลดพาร์นี้จำนวนหุ้นจะเท่าเดิมแต่ราคาพาร์จะลดลง ทำให้ทุนจดทะเบียนลดลงไปด้วย โดยมากเมื่อประกาศลดพาร์หรือล้างขาดทุนสะสมออกไป ราคาซื้อขายก็จะปรับตัวสูงขึ้น จิตวิทยาอีกแล้ว เพราะตลาดหวังว่าไม่มีขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทอาจจะมีกำไร หรือรอให้คนมาลงทุนหรือใส่เงินเพิ่มให้บริษัท เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนเรื่องเพิ่มทุน ก็คือการระดมเงินทุนเข้ามาเพิ่มในบริษัทครับ ไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นเพิ่มทุน ออกหุ้นกู้ ฯลฯ การลดทุนคือ ลดทุนในส่วนของเจ้าของเดิม อาจจะเอาไปหักกับขาดทุนสะสม ทำให้ไม่มีขาดทุนสะสม สามารถจ่ายปันผลได้ ส่วนใหญ่เขาจะลดทุนเพราะอยากจ่ายปันผล หรือว่าลดทุนเจ้าของเก่า รอพาร์ทเนอร์ใหม่เข้ามาถือหุ้นเพิ่มทุน ส่วนใหญ่แล้วเค้าจะทำพร้อมๆ กัน