NCH บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจหลักประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย ภายใต้ชื่อโครงการ ?บ้านฟ้า? ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และศักยภาพในการแข่งขัน ปัจจุบันบริษัทถือเป็นผู้นำตลาดในเขตกรุงเทพฯ โซนเหนือ และได้ขยายโครงการครอบคลุมพื้นที่หลัก 4 มุมเมือง คือ กรุงเทพฯ โซนเหนือ (เช่น ถนนรังสิต-องค์รักษ์/ถนนลำลูกกา) กรุงเทพฯ โซนใต้ (เช่น ถนนประชาอุทิศ) กรุงเทพฯ โซนตะวันตก (เช่น ถนนวงแหวนปิ่นเกล้า/ถนนพุทธมณฑลสาย 1) และกรุงเทพฯ โซนตะวันออก (เช่น ถนนศรีนครินทร์) และภายในเขตเมือง (เช่น ถนนลาดพร้าว) รวมถึงจังหวัดใหญ่ๆ เช่น ชลบุรี และขอนแก่น ด้วยทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท