Posted on March 2, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , 1 Comment on หุ้น IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

หุ้น IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ INTER? FAR EAST ENGINEERING? PUBLIC COMPANY? LIMITED? ??IFEC? ?ประกอบธุรกิจหลักประเภทเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารและวัสดุสิ้นเปลือง ยี่ห้อโคนิก้า มินอลต้า ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว? โดยได้รับการแต่งตั้งจาก? Konica ?Minolta ?Business Technologies? Inc. ?(KMBT)? บริษัทผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เอ็น อี ซี (ประเทศไทย) แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ NEC ณ? 31 ธันวาคม? 2552 บริษัทฯ มีสาขาในประเทศ? 11? สาขา คือ สาขาเชียงใหม่ สาขาพิษณุโลก สาขาบางเขน? สาขารามคำแหง? สาขาบางนา? สาขาสาทร? สาขาศรีราชา? สาขาขอนแก่น? สาขาสุราษฎร์ธานี? สาขาภูเก็ต สาขาหาดใหญ่ สำหรับการดำเนินธุกิจของบริษัทฯ ?ในปี 2552 สรุปดังนี้ บริษัทฯ ยังคงเน้นตลาดขายและเช่าเครื่องผลิตเอกสารสีและเครื่องผลิตเอกสารความเร็วสูง?? รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังค์ชั่น ยี่ห้อโคนิก้า มินอลต้า เครื่องพิมพ์สำเนาอัตโนมัติ ยี่ห้อ ?Risograph และระบบชุมสายโทรศัพท์ (PABX) ยี่ห้อ NEC รวมไปถึงได้มีการเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ด้าน? Software? Application? ด้านการบริหารจัดการเอกสารสำนักงาน (Electronic Document? Management) … Continue reading “หุ้น IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)”