งบกระแสเงินสด

Posted 3 CommentsPosted in วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท

งบ กระแสเงินสดเป็นบัญชีที่แสดงการไหลเข้าออกของเงินสดที่เกิดขึ้นสะสมในกิจการ ระหว่างรอบบัญชีนั้น ในทางบัญชีเราแบ่งกระแสเงินสดออกเป็นสามจำพวกคือ กระแสเงินสดที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน กระแสเงินสดที่เกี่ยวกับการลงทุน และกระแสเงินสดด้านการเงิน โดยที่เมื่อนำกระแสเงินสดทั้งสามจำพวกมารวมกันจะต้องเท่ากับเงินสดที่ เปลี่ยนแปลงไปในรอบบัญชีนั้นพอดี เพราะกระแสเงินสดมีแค่สามอย่าง ถ้านำมาบวกกันก็ต้องเท่ากับเงินสดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทระหว่างงวด นั้นนั่นเอง ในงบกระแสเงินสด จะแสดงกระแสเงินสดทั้งสามประเภทให้ดูทีละประเภท ถ้าลองนำกระแสเงินสดทั้งสามประเภทมาบวกกันจะพบว่าต้องเท่ากับผลต่างระหว่าง เงินสดตอนปลายงวดกับต้นงวดที่โชว์อยู่ในงบดุลของบริษัทนั้นพอดีด้วย ใน หมวดกระแสเงินสดเกี่ยวกับการดำเนินงานนั้นจะดูแล้วงงๆ นิดหน่อย เพราะปกติแล้วการทำบัญชีเพื่อโชว์กระแสเงินสดรับหรือจ่ายของกิจกรรมที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานให้ดูเป็นอย่างๆ (เช่น เงินสดรับจ่ายจากลูกค้า เงินสดรับจ่ายจากซัพพลายเออร์) นั้นค่อนข้างจะยุ่งยาก หลักบัญชีจึงยอมให้บริษัทแสดงกระแสเงินสดเกี่ยวกับการดำเนินงานทางอ้อม (INDIRECT METHOD) โดยเริ่มต้นจากกำไรสุทธิ แล้ว reconcile กลับด้วยรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดต่างๆ จนกระทั้งกลายเป็นกระแสเงินสดเกี่ยวกับดำเนินงาน คน ที่ไม่ใช่นักบัญชีเวลาอ่านรายการในกระแสเงินสดเกี่ยวกับการดำเนินงานแล้ว พยายามจะนึกภาพตามว่าจริงๆ แล้วแต่ละบรรทัดมันเกิดขึ้นอย่างไรเลยมักจะงง เพราะจริงๆ แล้ว รายการพวกนี้เป็นเพียงแค่ item ที่มา reconcile ทางบัญชีให้กำไรสุทธิถอยกลับมาเป็นกระแสเงินสดเท่านั้น สรุปก็คือเห็นแล้วก็ ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก เหลือบไปดูบรรทัดสุดท้ายที่เขียนว่า เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน เลยดีกว่า ตัวนี้เป็นเสมือนตัวเลขที่บอกว่า ธุรกิจนี้ผลิตเงินสดไปได้เท่าไรตลอดรอบบัญชีนั้น ซึ่งควรจะเป็นบวก (ถ้าเป็นลบแสดงว่ายิ่งขยันยิ่งขาดทุน) และจะให้ดีควรมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากงวดที่แล้วไปในทิศทางเดียวกันกับกำไร สุทธิในงบกำไรขาดทุนของบริษัทด้วย […]

ROCE หรือ Return on capital employed คือ

Posted Leave a commentPosted in วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท

มาดูสูตรก่อนครับ ROCE = EBIT / Capital Employed หรือ ROCE = EBIT/ (Total Assets – Current Liabilities) เราจะใช้ ROCE ดูว่ารายได้ที่บริษัทลงทุนไปมันได้ผลตอบแทนมาเท่าไหร่ มันคล้ายๆ กับ ROA ซึ่งตัวหารของ ROA จะเป็นทรัพย์สินทั้งหมด ส่วนของ ROCE มันจะเอาหนี้สินหมุนเวียนออกจากตัวหาร EBIT = รายได้ก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี หรือ Operating Income ตัวเดียวกัน ถ้าธุรกิจนั้นไม่ได้มีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจ Capital Employed = เรียกง่ายๆ ว่าเป็นทรัพย์สินที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการทำธุรกิจ ค่านี้เอาไว้ดูว่ารายได้ที่กลับคืนมามันคุ้มค่ามั๊ย 😀 กับที่ลงทุนลงไป ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับ สนใจศึกษาเรื่องหุ้นเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ครับ  

Operating income หรือ Operating result คือ

Posted 1 CommentPosted in วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท

Operating income หรือ Operating result คือ มาดูสูตรกันก่อนเลยครับ Operating income หรือ Operating result = รายได้ ? ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะเรียกว่า รายได้จากการทำธุรกิจจริงๆ รายได้ = รายได้จากการขายสินค้า หรือบริการ ไม่รวมรายได้อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย = ต้นทุนสินค้า ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการขาย เงินเดือนพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ มาดูตัวอย่างกันเลย ขอยกตัวอย่างหุ้น BCP งบ Q1 2553 นี้นะครับ รายได้ = 33,979.65 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย = 33,108.12 ล้านบาท Operating Income = 33,979.65-33,108.12 = […]