Posted on September 17, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , ,   Leave a comment on MAX บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

MAX บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท อะโกร อินดัสเตรียล แมชชีนเนอรี่ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ไทยเอนจิน เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2534 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2538 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2539 โดยหุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท อะโกร อินดัสเตรียล แมชชีนเนอรี่ จำกัด (มหาชน)? เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ชิ้นส่วนหลักที่ใช้ประกอบเครื่องยนต์รวมทั้งอะไหล่ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรและการจำหน่ายรถแทรกเตอร์ สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 480 หมู่ 1 ถนนบ้านค่าย ? บ้านบึง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง