หุ้น SAM บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.samchaisteel.com นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่? 25 ธันวาคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000,000 บาท ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้แก่ เหล็กโครงสร้างอันประกอบไปด้วย ท่อเหล็กดำทรงกลม ท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยมและทรงแบน ท่อเหล็กเคลือบสี ท่อเหล็กรับแรงดันสูงและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี? นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์และเหล็กแผ่นดำ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทอันได้แก่ SAMCHAI, SSH, TUS และ USC ?บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆของทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น มาตรฐานอังกฤษ (BS), มาตรฐานเยอมัน (DIN), มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS), มาตรฐานอเมริกา (ASTM), มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS) และมาตรฐานเชิงพาณิชย์ที่บริษัทกำหนดขึ้นเอง ปัจจุบันบริษัท มีโรงงานอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีกำลังการผลิต รวม 376,000 ตันต่อปี […]

STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

Posted 2 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.stpi.co.th นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการ ประวัติความเป็นมา ปี 2518?????? บริษัทก่อตั้งขึ้นเพื่อการดำเนินธุรกิจผลิตหม้อไอน้ำและภาชนะความดัน โดยเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ปี 2533?????? บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98? และได้ขยายการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กซึ่งใช้ในการก่อสร้างและติดตั้ง โดยมีกำลังการผลิต 20,000 ตันต่อปีและได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท Sino-Thai Pressure Vessel and Iron Works (STP&I) จำกัด ปี 2537?????? บริษัทได้ย้ายสถานที่ตั้งไปยังโรงงานใหม่ที่จังหวัดชลบุรีทำให้บริษัทฯ […]