Posted on March 5, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , , , 1 Comment on หุ้น SAM บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หุ้น SAM บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.samchaisteel.com นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่? 25 ธันวาคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000,000 บาท ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้แก่ เหล็กโครงสร้างอันประกอบไปด้วย ท่อเหล็กดำทรงกลม ท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยมและทรงแบน ท่อเหล็กเคลือบสี ท่อเหล็กรับแรงดันสูงและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี? นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์และเหล็กแผ่นดำ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทอันได้แก่ SAMCHAI, SSH, TUS และ USC ?บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆของทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น มาตรฐานอังกฤษ (BS), มาตรฐานเยอมัน (DIN), มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS), มาตรฐานอเมริกา (ASTM), มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS) และมาตรฐานเชิงพาณิชย์ที่บริษัทกำหนดขึ้นเอง ปัจจุบันบริษัท มีโรงงานอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีกำลังการผลิต รวม 376,000 ตันต่อปี บริษัทเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศโดยเป็นการจำหน่ายภายในประเทศประมาณร้อยละ 90ของมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด ส่วนที่เหลือส่งออกไปยังประเทศ มาเลเซีย, ออสเตรเลีย, ยุโรป และ ตะวันออกกลาง กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ บริษัทจัดจำหน่ายท่อเหล็กจำนวนกว่า 700 รายซึ่งกระจายอยู่ทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริษัทจัดจำหน่ายในต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เน้นในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ด้วยประสบการณ์และความสามารถของผู้บริหารในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและนโยบายการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างเข้มงวด ภายใต้การบริหารงานของระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001 ตลอดจนแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว ทางบริษัทจึงได้มีการขยายกำลังการผลิต และพัฒนาระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง

Posted on February 23, 2010February 9, 2015Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , , 2 Comments on STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.stpi.co.th นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการ ประวัติความเป็นมา ปี 2518?????? บริษัทก่อตั้งขึ้นเพื่อการดำเนินธุรกิจผลิตหม้อไอน้ำและภาชนะความดัน โดยเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ปี 2533?????? บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98? และได้ขยายการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กซึ่งใช้ในการก่อสร้างและติดตั้ง โดยมีกำลังการผลิต 20,000 ตันต่อปีและได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท Sino-Thai Pressure Vessel and Iron Works (STP&I) จำกัด ปี 2537?????? บริษัทได้ย้ายสถานที่ตั้งไปยังโรงงานใหม่ที่จังหวัดชลบุรีทำให้บริษัทฯ มีกำลังผลิตรวม 30,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ในส่วนของ Zone-2 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปี 2538 ????? บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 175 ล้านบาทและมีพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ คือ บริษัท โตโมเอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 7.14 และ … Continue reading “STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)”