วิเคราะห์หุ้น CI บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.charnissara.co.th ประธานกรรมการ นางศรีวรา อิสสระ กรรมการผู้จัดการ นายสงกรานต์ อิสสระ ประวัติความเป็นมา บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า ในนามชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อบริษัท ซี.ไอ. ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด ซึ่งมีบริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอตี้ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอตี้ เป็นกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 17 ปี เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานและศูนย์การค้าให้เช่า ในนามโครงการชาญอิสสระทาวเวอร์ บนถนนพระราม 4 โครงการอาคารชุดพักอาศัย (Condominium) ประเภท เรสซิเดนเชียลคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์คอนโดมิเนียม รีสอร์ทคอนโดมิเนียม อันได้แก่ […]