EASON บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, บทความโตโร่

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.จิรัฏฐ์ (โตโร่) วันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับ บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น EASON ว่าทำธุรกิจอะไร มีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์หุ้น ก่อนตัดสินใจลงทุนต่อไป   ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายสีอุตสาหกรรม ได้แก่ สีพ่นรถจักรยานยนต์ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ และหมึกพิมพ์ งานโลหะ โดยบริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ สีพ่นรถจักรยานยนต์ เพื่อส่งมอบให้ แก่กลุ่มลูกค้าผู้ใช้สีที่เป็นผู้ผลิต ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงร่วมมือทางการค้ากับเจ้าของลิขสิทธิ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า สามารถใช้ได้กับสภาพแวดล้อมในแต่ละประเทศ สําหรับสีเคลือบบรรจุภัณฑ์ และหมึกพิมพ์ ออฟเซ็ทงานโลหะ บริษัทจะผลิตตาม Know-how ที่บริษัทได้วิจัยพัฒนาขึ้น รวมถึงผลิตตาม Know-how จากความร่วมมือทางการค้ ากับเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆ จากนั้นจะ จําหน่ายสีให้กับลูกค้าผู้ใช้สีโดยตรงภายใต้ ตราสินค้ า EASON และ INX เป็ นต้น   ธุรกิจบริษัทย่อย บริษัท อีซึ่น อุไร เพ้นท์ จำกัด […]