Posted on January 19, 2010June 13, 2016Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, บทความโตโร่Tags 1 Comment on EASON บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

EASON บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.จิรัฏฐ์ (โตโร่) วันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับ บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น EASON ว่าทำธุรกิจอะไร มีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์หุ้น ก่อนตัดสินใจลงทุนต่อไป   ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายสีอุตสาหกรรม ได้แก่ สีพ่นรถจักรยานยนต์ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ และหมึกพิมพ์ งานโลหะ โดยบริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ สีพ่นรถจักรยานยนต์ เพื่อส่งมอบให้ แก่กลุ่มลูกค้าผู้ใช้สีที่เป็นผู้ผลิต ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงร่วมมือทางการค้ากับเจ้าของลิขสิทธิ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า สามารถใช้ได้กับสภาพแวดล้อมในแต่ละประเทศ สําหรับสีเคลือบบรรจุภัณฑ์ และหมึกพิมพ์ ออฟเซ็ทงานโลหะ บริษัทจะผลิตตาม Know-how ที่บริษัทได้วิจัยพัฒนาขึ้น รวมถึงผลิตตาม Know-how จากความร่วมมือทางการค้ ากับเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆ จากนั้นจะ จําหน่ายสีให้กับลูกค้าผู้ใช้สีโดยตรงภายใต้ ตราสินค้ า EASON และ INX เป็ นต้น   ธุรกิจบริษัทย่อย บริษัท อีซึ่น อุไร เพ้นท์ จำกัด ทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสีพ่นรถจักรยานยนต์ และสีอุตสาหกรรมในเวียดนาม ตั้งอยู่ในิคมนอยไบ ฮานอย บริษัท อีซึ่น อินโดนีเซีย จำกัด รวมมือกับพันธมิตรในอินโด ตอนนี้สร้างตัวอาคาร และติดตั้งเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทดลองผลิตและนำเสนอสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การลงทุนระยะสองถูกชะลอการลงทุนออกไป บริษัท อีซึ่น ฟาร์อีส จำกัด จัดจำหน่ายสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ เพื่อขายลูกค้าที่มาเลเซีย บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด … Continue reading “EASON บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)”