วิเคราะห์หุ้น FOCUS บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Posted 4 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.focus-pcl.com บริษัท? โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์? แอนด์? คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)? (?บริษัท? หรือ ?โฟคัส?) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ด้วยทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท? มีการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกเมื่อวันที่? 5? ตุลาคม? 2547? ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ว่า ??FOCUS? ?และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19? พฤศจิกายน 2551? เป็น 400? ล้านบาท บริษัทจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง ให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป? อาทิ? การออกแบบ? การรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตย์ งานวิศวกรรมระบบและงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม? เช่น งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล อาคารเพื่อการพักอาศัย โรงเรียน หอพักนักศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน ?งานสะพาน งานวางท่อและงานระบบบำบัดน้ำเสีย? งานก่อสร้างทางรถไฟ และงานสาธารณูปโภค บริษัทมีความมุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า? โดยสามารถให้บริการอย่างครบวงจร? […]