วิเคราะห์หุ้น GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.globalhouse.co.th นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คำชี้แจงที่สำคัญ : บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาจเข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นที่เสนอขายให้กับ บุคคลทั่วไปของ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL) ศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งขนาดใหญ่ GLOBAL เป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งบ้านและที่ อยู่อาศัย ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า โกลบอลเฮ้าส์ ซึ่งมีสาขาอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศด้วยจำนวนสินค้ามากกว่า 100,000 รายการบนพื้นที่ขายขนาดใหญ่เฉลี่ย 22,000-26,000 ตารางเมตรต่อสาขา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าปลีก โดยมีการขายสินค้าเป็นเงินสดในสัดส่วนถึง 95% ของยอดขายรวม ขายหุ้นเพิ่มทุน 260 ล้านหุ้น GLOBAL จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 260 ล้านหุ้นให้กับทั้งนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน การเพิ่มทุนจะทำให้ทุนเรียกชำระแล้วเพิ่มจาก 700 ล้านบาทเป็น 960 ล้านบาท สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนบริษัทคาดว่าจะนำไปใช้ในการลงทุนขยาย สาขาและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน คาดกำไรฟื้นตัวในปีนี้และจะยิ่งเติบโตแข็งแกร่งขึ้นในปี 2553 คาดว่ากำไรปกติปีนี้จะเพิ่มขึ้น 24% yoy เป็น […]