Hamberger Crisis วิกฤติการเงินสะท้านโลก

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

เหตุการณ์วิกฤติการเงินของสหรัฐ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปีนี้ 2554 แล้ว รวมๆ เกือบจะ 4 ปี ซึ่งจริงๆ มีสัญญาณอันตรายต่างๆ ออกมาตั้งแต่ปี 2550 …วันนี้ 11 กรกฏาคม 2554 ก็ยังได้ยินวิฤติเศรษฐกิจทั้งของสหรัฐที่ยังติดหล่ม อีกทั้งตอนนี้เกิดที่ยุโรป ก็ยังลูกผีลูกคน ไม่รู้ว่าจะปะทุอีกรอบหรือไม่…Hamber Crisis เล่มนี้ผมอ่านรวดเดียวจบ อ่านแล้วรู้สึกได้เปิดสมองเรื่องการเงินแบบทุนนิยม ได้ความรู้เรื่องเศรษศาสตร์ และการลงทุน เป็นอย่างดีทีเดียว หนังสือขนาดเหมาะมือ 174 หน้า ราคา 168 บาท เท่านั้น ! ผมว่าคุ้มค่ากับการลงทุนมาก ดร. ศภุวิฒิ ท่านได้เขียนบทความต่างๆ เกี่ยวกับวิฤติแฮมเบอร์เกอร์นี้ลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ มาตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณไม่ดีออกมาแล้วว่าแบงค์และวาณิชธนกิจ หลายๆ แห่งจะล้ม เช่น แบร์สเติร์น เลแมนบราเธอร์ แฟนนี เมย์ เฟรดดี้ แมค ฯลฯ เลยรวมเล่มออกมาให้พวกเราได้อ่านกันเล่มนี้ครับ ท่านพูดว่าปัญหามันเกิดขึ้นเริ่มจากตรงไหน อธิบายถึงเหตุและผล […]