Posted on June 7, 2011Categories มุมมองนักวิเคราะห์ กูรูTags , ,   Leave a comment on สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง กับ วสันต์ โพธิพิมพานนท์

สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง กับ วสันต์ โพธิพิมพานนท์

ฟื้นบทเรียนและคัมภีร์ฝ่าวิกฤติ อดีตเจ้าพ่อเหล็ก ‘สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง’ และเจ้าของเบนซ์ทองหล่อ ‘วสันต์ โพธิพิมพานนท์’ เดินหน้าฝันต่อ ในแต่ละธุรกิจที่จะประสบผลสำเร็จได้จะต้องขึ้นอยู่กับ ?ผู้นำ? หรือหัวหน้าทีมที่ดี อดีตเจ้าพ่อเหล็ก สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง เจ้าของวลีอมตะ ?ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย? ครั้งหนึ่งอาณาจักรธุรกิจแสนล้านของเขาเคยล้มครืนท่ามกลางวิกฤติเมื่อ 14 ปีก่อน และ วสันต์ โพธิพิมพานนท์ เจ้าของเบนซ์ทองหล่อ ผู้จุดกระแส ?ตลาดนัดคนเคยรวย? ขอแชร์ประสบการณ์ฝ่าวิกฤติเป็นข้อคิดสำหรับคนรุ่นหลัง พร้อมเดินหน้าสานฝันที่ยังไม่ถึงที่สุดของพวกเขา แม้ไม่มีตำแหน่งบริหารใดๆใน บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ) เพราะเป็น “บุคคลล้มละลาย” แต่อดีตเจ้าพ่อเหล็ก สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง ยังมี “อิทธิพลอย่างสูง” ในบริษัทแห่งนี้ในฐานะผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ซึ่งถือเป็น “ฐานที่มั่น” สำคัญที่สุดที่ยังเหลืออยู่

Posted on April 5, 2010August 11, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , , , , 5 Comments on HEMRAJ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

HEMRAJ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 18, 9 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. เบอร์โทรศัพท์ 0-2719-9555, 0-2719-9559 เบอร์โทรสาร 0-2719-9546-7 เว็บไซด์ www.hemaraj.com บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งเริ่มประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2531 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ?จังหวัดชลบุรี เป็นแห่งแรก เพื่อเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ต่อมาได้จัดตั้งบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง เป็นแห่งที่สอง ในเดือนกันยายน 2531 ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นประเภทกลุ่ม? ปิโตรเคมี เคมี และอุตสาหกรรมเหล็ก ต่อมาในปี 2535 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนและจำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ปี 2537 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นอีกชื่อบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท? (ระยอง) จำกัด เพื่อดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่สาม ในจังหวัดระยอง เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งบริษัทชื่อ บริษัท อีสเทิร์นไพพ์ไลน์เซอร์วิสเซส จำกัด ในปี 2538 เพื่อดำเนินธุรกิจบริการให้เช่าฐานวางท่อ (PIPE RACK) สำหรับการขนถ่ายเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ … Continue reading “HEMRAJ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)”