IFEC อินเตอร์ ฟาร์อีสท์

Posted 1 CommentPosted in ยุทธศาสตร์ บริษัทจดทะเบียน

‘อินเตอร์ ฟาร์อีสท์’ สตอรี่ใหม่ จากใจ ‘เจ้าของ’ ไม่ใช่ธุรกิจที่ หวือหวาและมีรายได้สม่ำเสมอปีละประมาณ 550-580 ล้านบาท ธุรกิจหลักเป็นผู้นำเข้า จำหน่าย และปล่อยเช่าสินค้าเครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิทัลมัลติฟังก์ชัน ยี่ห้อโคนิก้า มินอลต้า แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย แต่สำหรับปีนี้ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ (IFEC) มีเรื่องราวใหม่ที่น่าสนใจ ภายหลังเข้าลงทุนในบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ โดยซื้อหุ้นจาก บริษัท ท๊อปกรีน เอนเนยี่ เทคโนโลยี จำกัด ประเทศไต้หวัน สัดส่วน 17% ของทุนจดทะเบียน 147 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นเทรนด์ใหม่ที่จะมาแรงในปีนี้ ทำให้หุ้นไซส์ S อย่าง IFEC นับจากวันนี้ มีประเด็นที่น่าติดตามมากขึ้น ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ ระบายความรู้สึกส่วนตัวให้ […]

หุ้น IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ INTER? FAR EAST ENGINEERING? PUBLIC COMPANY? LIMITED? ??IFEC? ?ประกอบธุรกิจหลักประเภทเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ประเภทเครื่องถ่ายเอกสารและวัสดุสิ้นเปลือง ยี่ห้อโคนิก้า มินอลต้า ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว? โดยได้รับการแต่งตั้งจาก? Konica ?Minolta ?Business Technologies? Inc. ?(KMBT)? บริษัทผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เอ็น อี ซี (ประเทศไทย) แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ NEC ณ? 31 ธันวาคม? 2552 บริษัทฯ มีสาขาในประเทศ? 11? สาขา คือ สาขาเชียงใหม่ สาขาพิษณุโลก สาขาบางเขน? สาขารามคำแหง? สาขาบางนา? สาขาสาทร? สาขาศรีราชา? สาขาขอนแก่น? สาขาสุราษฎร์ธานี? […]