IHL องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ การันตีไม่สะเทือนบัลลังก์ ในวันที่ไร้ “ซูมิโตโม” ถือหุ้น

Posted Leave a commentPosted in ยุทธศาสตร์ บริษัทจดทะเบียน

หัวเรือใหญ่บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) หรือ IHL “องอาจ ดำรงสกุลวงษ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ ออกโรงแจงหลังกลุ่มซูมิโตโมถอนตัวขายคืนสัดส่วน 20% ไม่กระทบธุรกิจ พร้อมการันตียังเป็นคู่ค้าที่ดี ส่วนผลประกอบการปี 53 ส่งสัญญาณโตโดดเด่น ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัว ขณะที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสช่วง ศก.ทรุด ปรับปรุงกระบวนการผลิต-บริหารจัดการภายใน ใหม่ หนุน Gross Profit Margin โตกระโดด -ทำไม จึงตัดสินใจซื้อหุ้น IHL ต่อจากกลุ่มซูมิโตโม เพราะเป็นข้อตกลงตั้งแต่แรกเลยว่า ถ้าซูมิโตโมจะขาย ต้องขายหุ้นให้ผมเป็นรายแรก แต่ถ้าซูมิโตโมจะไปขายให้กลุ่มอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากเราด้วย เป็นข้อตกลงกันไว้ ซึ่งซูมิโตโมยังคงยึดถือไว้ ขายให้ผมตามข้อตกลง โดยราคาหุ้นที่กำหนดขายให้ 3.80 บาท ก็เป็นไปตามข้อตกลง ถึงแม้ว่าตอนนี้ราคาหุ้นในกระดานจะสูงกว่า 3.80 บาท แต่เขาก็ยังรักษาข้อตกลงตรงนี้ไว้ -กลุ่ม ซูมิโตโมขายหุ้น IHL ออกไปมีความขัดแย้งกันภายในหรือเปล่า ไม่มีความขัดแย้ง แต่ที่ซูมิโตโมขายหุ้น IHL เพราะเป็นนโยบายจากการปรับแผนการลงทุนของบริษัทแม่ซูมิโตโม ส่วนอินเตอร์ไฮด์เองพยายามรักษาความสัมพันธ์ระหว่างอินเตอร์ไฮด์กับซูมิโตโม […]

วิเคราะห์หุ้น IHL บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

Posted 5 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.interhides.com นายธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการ นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535 (เดิมชื่อ ?บริษัท อินเตอร์-ไฮด์ เลเธอร์ จำกัด?) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท โดยนายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ และนางสาวชุติมา บุษยโภคะ ซึ่งในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้นำเข้าหนังดิบ เพื่อฟอก อบ อัด และตกแต่งหนังสัตว์สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ และต่อมาในปี 2541 ได้เริ่มพัฒนาสายผลิตภัณฑ์หนังสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์โดยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับการฟอกหนังเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และในปี 2543 ได้เลิกสายการผลิตหนังสำหรับเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากมีการแข่งขันสูงในธุรกิจฟอกหนังสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจฟอกหนังเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จึงเปลี่ยนสายการผลิตจากการผลิตหนังสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์มาเป็นสายการผลิตฟอกหนังสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ฟอกหนังดิบจากโคหรือกระบือ จนกระทั่งสำเร็จเป็นหนังฟอกสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ หนังสำหรับผลิตเบาะที่นั่งรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ใช้หนัง ได้แก่ พวงมาลัย กระปุกเกียร์ เป็นต้น ทั้งนี้ […]