Posted on January 31, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags   Leave a comment on ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.Interlink.co.th นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2538 และรับโอนย้ายธุรกิจ Cabling System ของบริษัทแม่ (บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) จำกัด) มาเพื่อมุ่งเน้นธุรกิจสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม โดยเป็นบริษัทแรกที่นำเทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทยจนปัจจุบันเป็นที่ใช้แพร่หลายกันโดยทั่วไป ต่อมาเมื่อตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการขยายตัว ส่งผลให้บริษัทฯ เพิ่มประเภทสินค้าและยี่ห้อสินค้าจนมีความหลากหลายครบวงจร โดยเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้ขยายสาขาและศูนย์กระจายสินค้าไปยัง 3 ภูมิภาคหลัก ได้แก่ ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ภาคใต้ (อ.หาดใหญ่) ภาคอีสาน (จ.ขอนแก่น) และมีโครงการจะเปิดสาขาภาคตะวันออกในจ.ระยอง อีกด้วย? ปัจจุบันบริษัทฯ มีคู่ค้าและตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ได้แก่ บริษัทค้าคอมพิวเตอร์ ผู้รับเหมาติดตั้ง และร้านค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมากกว่า 6,000 บริษัท รวมทั้งในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนลาว และเวียดนามอีก 4 บริษัท ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 2 ธุรกิจ และอีก 1 บริษัทลูก ได้แก่ ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (DISTRIBUTION) เป็นธุรกิจหลัก และบริษัทฯ เป็นผู้นำอันดับ 1 โดยเป็นผู้นำเข้า (IMPORTER) และผู้จัดจำหน่าย (DISTRIBUTOR) สินค้าสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Cabling) … Continue reading “ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)”