Posted on September 15, 2015September 15, 2015Categories Capital Budgeting, บทความโตโร่Tags ,   Leave a comment on ลงทุน หรือ ไม่ลงทุนดี

ลงทุน หรือ ไม่ลงทุนดี

บทความที่แล้วผมได้อธิบายถึงการคำนวณ Time Value of Money (TVM) ไปแล้วน่าจะทำให้เห็นภาพและคิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินกู้ต่างๆ และการให้กู้กับผู้อื่น ในวันนี้อยากจะนำเสนอส่วนที่สามารถนำเอา Concept Time Value of Money ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ “ว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะลงทุน” นั้นคุ้มค่ากับการจ่ายเงินลงไปหรือไม่ จริงๆ การลงทุนทุกอย่างมันเริ่มจากหลักการ TVM มันเป็นพื้นฐานเรื่องการเงินที่เราจะพูดถึงทั้งหมด ดังนั้นอยากจะให้ทำความเข้าใจกันจริงๆ อย่างลึกซึ้ง และต้องรู้จักว่าพอเราพูดถึง Discount Cash Flow แล้วหมายถึงอะไร เพราะเราจะนำเอาหลักนี้ไปใช้ในการคำนวณ NPV และ IRR ยังไม่ต้องตกใจครับ เพราะท่านจะได้เรียนรู้ศัพท์ทางการเงินแปลกๆ ใหม่ๆ เรื่อยๆ เพียงแต่หลักการนั้นง่ายนิดเดียว ศัพท์อาจจะทำให้ท่านหันหน้าหนี แต่มันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ หากคนที่เรียนมาทางด้านการเงิน Finance จะคุ้นเคยกับศัพท์นี้ Capital Budgeting มันคือ สิ่งสำคัญที่บริษัทขนาดใหญ่มีกระบวนการในการบริหารจัดการเงินทุนเพื่อการลงทุน ที่เรียกว่า Capital Budgeting เมเนเจอร์ทุกคนต้องเข้าใจหลักการนี้ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใน project หรือโครงการต่างๆ  อีกศัพท์ทางการเงิน คือ Capital Structure หรือ โครงสร้างทางการเงินของบริษัท และสุดท้ายคือ Working Capital Management มันสัมพันธ์กันอย่างไร? Capital Budgeting เป็นจุดเริ่มต้นในการใช้เงิน เพราะก่อนที่เมเนเจอร์จะตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น สร้างเขื่อน สร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร จะต้องตอบให้ได้ก่อนว่าลงทุนแล้วคุ้มค่าหรือไม่? แล้วจะเกิดประโยชน์มากน้อยขนาดไหน NPV, IRR ที่ผมเพิ่งกล่าวถึงไปจะเป็นตัวช่วยให้เมเนเจอร์ตอบได้ว่า “โอเคลุย” หรือ “อย่าดีกว่า” ต่อมาก็จะเป็นส่วนของ Capital … Continue reading “ลงทุน หรือ ไม่ลงทุนดี”

Posted on December 16, 2014December 16, 2014Categories Capital BudgetingTags   Leave a comment on Internal Rate of Return : IRR

Internal Rate of Return : IRR

ในการลงทุนทำโครงการต่างๆ นักลงทุนจะดูองค์ประกอบหลายๆ อย่าง สองอย่างที่สำคัญที่ต้องรู้คือ 1. NPV : Net Present Value เป็นตัวบอกว่าเงินสดทั้งหมดที่คาดว่าจะได้จากโครงการ คิดออกมาได้เป็นก้อนกลมๆ เท่าไหร่ (คิดลดกระแสเงินสด) ยิ่งมากยิ่งดี 2. IRR : Internal Rate of Return เป็นตัวบอกผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่ได้รับ สมมุติว่าผมมี 4 โปรโจค ปีที่ 0 คือปีที่ลงทุนลงแรงทำโปรเจค คือลงทุนไป 5,000 ปีต่อๆ มาคือเงินสดรับ ที่คาดว่าโปรเจคที่เราลงทุนไปจะทำได้ ทีนี้นักลงทุนจะมาดูกันหละเพราะมี 4 โครงการให้เลือกลงทุน แต่เงินมีจำกัด