วิเคราะห์หุ้น JTS บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.jts.co.th บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (?จัสมิน เทเลคอม? หรือ ?บริษัท?) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 9 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารและโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2538 ภายใต้ชื่อ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (?จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล?) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 […]