Posted on May 30, 2019May 30, 2019Categories บทความโตโร่, บทวิเคราะห์หุ้นTags

หุ้น KTC ดาวเด่น กลุ่มไฟแนนซ์

บทความเขียนโดย หากพูดถึงบัตรเครดิต เรียกว่า ทุกธนาคารต่างก็เข็นโปรโมชั่นร่วมกับ ร้านค้าต่างๆ เพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้เปิดบัตรใหม่ ส่วนตัวผมเองก็มีอยู่หลายบัตรหลากหลายธนาคาร ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานจับจ่ายด้านไหน วันนี้เลยอยากจะเขียนบทความเกี่ยวกับหุ้น KTC หรือ เป็นหุ้นที่เน้นธุรกิจบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นโดยผู้ถือหุ้นใหญ่คือ KTB ธนาคารกรุงไทย แล้ว KTC มันดีกว่าเจ้าอื่นๆ เหรอ? Citibank, Krungsri, Bangkok Bank, SCB, Kbank? หากพูดถึงด้านโปรโมชั่นต่างๆ ผมอาจจะตอบไม่ได้เพราะแต่ละบัตรแต่ละแบงค์ก็จะมีโปรออกมาเรื่อยๆ หากพูดถึงหุ้นแล้วหละก็ที่ต้องยก KTC มาคุยกันวันนี้ เนื่องจากหุ้นตัวนี้จดทะเบียนในตลาดเพื่อประกอบธุรกิจด้านนี้โดยตรง มันจะมีหุ้นอีกตัวหนึ่งก็คือ AEONTS หรือบัตรอิออน ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้แบบง่ายหน่อย ส่วนบัตรอื่นๆ รายได้กำไรต่างๆ ไปรวมในส่วนของแบงค์ และหุ้นนั้นก็เป็นหุ้นธนาคารจะเทียบกับเลยต้องใช้กำลังหน่อย เพราะ ต้องแกะงบการเงินส่วนของธุรกิจบัตรเครดิตออกมาจากงบการเงินของแบงค์ ทำไมเลือก KTC? ไม่เลือก AEONTS? อันดับแรกผมมองถึงสภาพคล่องการซื้อขายของหุ้น KTC มูลค่าการซื้อขายต่อวันเฉลี่ย 400  ล้านบาทขึ้น ส่วน AEONTS จะต่ำกว่าร้อยล้าน ถ้ามองด้านการซื้อง่ายขายคล่อง กองทุนก็จะชอบตัวนี้มากกว่า เทรดได้ไม่ยาก อีกอย่างพื้นฐานของบริษัท KTC ค่อนข้างจะแน่นเพราะ backup คือ KTB ธนาคารกรุงไทย การตลาดภายในประเทศก็คงไม่ต้องบรรยายมาก ช่วงนี้เห็นราคาสร้างฐาน และเริ่มมีแนวโน้มราคาจะปรับขึ้นต่อเลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับนักลงทุนที่มองหาหุ้นเพื่อลงทุน อนาคตมีการเติบโต รูปด้านล่างซ้าย คือ รายได้ของ KTC ในแต่ละปี หน่วยเป็นล้านบาท เราจะพบว่า 4 ปีที่ผ่านมารายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แท่งสุดท้ายคือรายได้ Q1 ไตรมาสแรกของปีนี้เท่านั้น … Continue reading “หุ้น KTC ดาวเด่น กลุ่มไฟแนนซ์”

Posted on March 1, 2011Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , , ,   Leave a comment on KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2539 และบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้ชื่อ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 ต่อมาในวันที่ 9 กันยายน 2545 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 950 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวม 1,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 100 ล้านหุ้น โดยให้บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 44 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน 51 ล้านหุ้น และในวันที่ 28 ตุลาคม 2545 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 12 ธันวาคม 2545 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่พนักงานตามโครงการ ESOP ต่อมาในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,530,162,000 บาท โดยมีมติให้จัดสรรหุ้นจำนวน 150 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1.5 หุ้นใหม่ และจัดสรรหุ้นจำนวน 3,016,200 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP เพิ่มเติมจากการปรับอัตราการใช้สิทธิ จึงทำให้ … Continue reading “KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)”