เคล็ดวิชา…Executive MBA @ Harvard

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

เคล็ด วิชา…Executive MBA @ Harvard นี้เป็นเรื่องเล่า ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของคุณนวพร เรืองสกุล ผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจและการเงินมานานนับสิบปีที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาส สัมผัสและร่วมเรียนรู้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก ในหลักสูตรศึกษาเพิ่มเติมของผู้บริหารระดับสูงที่มหาวิทยาลัยฮาร์ดวาร์ด นับเป็นการลับฝีมือการบริหารงานผ่านกรณีศึกษาของธุรกิจชั้นนำระดับโลกทั้ง ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นสื่อเรียนรู้ของนักธุรกิจและผู้บริหารที่สนใจเคล็ด วิชาการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ได้ร่วมสัมผัสและเรียนรู้แก่นการบริหารองค์กร ตลอดจนมุมมองใหม่ ๆ เชิงธุรกิจ เพื่อนำหลักคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตนในโลกของ การแข่งขันที่ไร้พรมแดน เช่น ปัจจุบัน เพื่อสร้างการเติบโตที่ยังยืนต่อไป