วิเคราะห์หุ้น MBAX บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.multibax.com บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 128 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 128 ล้านบาท ณ วันที่ 24 มกราคม 2550 ?และบริษัทได้ทำการจดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในวันที่ ?29 มกราคม 2550 ?สำนักงานสาขากรุงเทพฯ ของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 456 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และบริษัทมีโรงงานรวมทั้งสิ้น 4 โรงงาน ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 808 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกประเภทต่างๆ ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to […]