วิเคราะห์หุ้น MPIC บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.traffic-corner.com นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการบริษัท นายเผด็จ หงษ์ฟ้า ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โอลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจสื่อ โดยเน้นการบริหารการตลาดในด้านข่าวและด้านกีฬา ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ภายหลังมีการควบรวมกับ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด เพื่อขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจภาพยนตร์ เพื่อจัดจำหน่ายสิทธิภาพยนต์แก่โรงภาพยนต์, ผู้ผลิต VCD, DVD, Blue Ray, ผู้ประกอบการ Free TV และ/หรือ Cable TV, ผู้ประกอบการ Pay TV และ/หรือ Pay Digital Cable […]