PM บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Posted 2 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าภายใต้การจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยจำหน่ายผ่านช่องการขายที่ครอบคลุมร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหุ้นของบริษัทได้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ในความก้าวหน้าของการดำเนินงานนั้นนอกจากการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในปี2552 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย ประกอบด้วย ?สินค้าวุ้นเส้นตราเกษตร ?ถั่วและงาบรรจุถุง น้ำส้มสายชูกลั่นของบริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ?ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอบกรอบ-โคโคริ ของบริษัท เอส พี อาร์ ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด และยาสีฟัน – ดาร์ลี่ ของบริษัท สยามกรีน คอนซูเมอร์ โพรดักส์ จำกัด? และจากผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องของบริษัท? ส่งผลให้บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี […]