PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.preciousshipping.com พล.ร.อ.อำนาจ จันทนมัฎฐะ ประธานคณะกรรมการ นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (?PSL?) ก่อตั้งในปี 2532 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2536 โดยดำเนินธุรกิจหลักเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กและให้บริการเช่าเหมาเรือสำหรับ ขนส่งสินค้าแห้งเทกองไม่ประจำเส้นทาง PSL ได้จัดโครงสร้างของบริษัทฯ เหมือนกับโครงสร้างบริษัทเดินเรือทั่วไป คือมี บริษัทย่อยเป็นเจ้าของเรือเพียง 1 ลำ (บางบริษัทย่อยอาจเป็นเจ้าของเรือ 2-3 ลำ) เพื่อจำกัดความรับผิด ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มกราคม 2552) พีเอสแอล มีเรือขนส่งสินค้าเทกองจำนวน 43 ลำ และเรือขนส่งซีเมนต์จำนวน 1 ลำ (?กองเรือ?) ซึ่งกองเรือของพีเอสแอล มีเดตเวทตันรวมทั้งสิ้น 1,130,280 เดตเวทตัน โดยเรือ 43 ลำเป็นเรือธงไทยและจำนวน 1 […]