วิเคราะห์หุ้น PTTCH บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.pttchemgroup.com นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 จากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระหว่าง บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (?NPC?) และ บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) (?TOC?) ?เพื่อเป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งเน้นสายเอทิลีนเป็นหลัก เพื่อรองรับและเป็นการต่อยอดธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. เป็นอันดับแรก และขยายธุรกิจในสายโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของบริษัทฯ ?รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ? เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ด้วยกำลังการผลิตโอเลฟินส์รวม 1,863,000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตโอเลฟินส์ที่มีกำลังการผลิตใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของไทย และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโอเลฟินส์รายใหญ่ของภูมิภาคเอเชีย อันแสดงให้เห็นถึงการมีศักยภาพที่แข็งแกร่งพร้อมต่อการแข่งขันในระดับสากล บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ครบวงจรที่เติบโตจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นด้วยการเป็นผู้ผลิตสารเอทิลีนและโพรพิลีน ซึ่งรวมเรียกว่า ?โอเลฟินส์? จากวัตถุดิบก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม […]