วิเคราะห์หุ้น Q-CON บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.qcon.co.th นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา ได้แก่ อิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา เพื่อใช้ในการก่อสร้างภายใต้เครื่องหมายการค้า ?Q?CON? โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตของ HEBEL ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้บริษัทยังผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อฉาบซึ่งใช้เป็นปูนก่อและปูนฉาบสำหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ?? รวม ทั้งจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ประกอบด้วย บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 31.41 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล […]