Posted on July 12, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags ,   Leave a comment on RASA บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

RASA บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า ?Rasa Property Development Public Company Limited??? ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2538?? ในชื่อเดิมว่า ?บริษัท พาณิชย์ภูมิพัฒนา จำกัด? ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรและอาคารชุดพักอาศัย ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท และเรียกชำระแล้ว 400 ล้านบาท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 555 รสาทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 บริษัทเป็นผู้พัฒนาโครงการและเจ้าของโครงการ โดยเน้นการสร้างบ้านจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัยที่มีคุณภาพ เน้นประโยชน์ใช้สอย ภายใต้แนวคิดการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละโครงการ ทุกโครงการของบริษัทถือว่าเป็นสินค้าจำนวนจำกัด โดยนำเสนอรูปแบบและแนวคิดใหม่อยู่เสมอ ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายที่สำคัญของแต่ละโครงการ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับปานกลางถึงระดับสูง โครงการปัจจุบัน โครงการรสา สแปนิช คอร์ทยาร์ด บนถนนเกษตร-นวมินทร์? (ซอยมัยลาภ) โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์สเปน?? ออกแบบเพื่อตอบสนองทุกรูปแบบของการใช้งานได้อย่างลงตัว??? บนเนื้อที่ทั้งหมด 34-1-7.5 ไร่ ประกอบด้วยบ้าน ขนาด? 52-168? ตารางวา? จำนวน 121 แปลง? ราคาขายตั้งแต่? 6.5-14 ล้านบาท? มูลค่าโครงการ? 870 ล้านบาท โครงการรสา? พาร์คเลน? (วัชรพล) บ้านเดี่ยวสไตล์ … Continue reading “RASA บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)”