Posted on October 24, 2011Categories ยุทธศาสตร์ บริษัทจดทะเบียนTags , ,   Leave a comment on ROBINS โรบินสัน Growth Stock สามปีจากนี้

ROBINS โรบินสัน Growth Stock สามปีจากนี้

วันนี้เรา ‘สวย’ แบบไม่ต้องเสริมความงาม ถ้ามีโอกาสก็รีบเก็บ(หุ้น)นะ เพราะในระยะยาวโรบินสันจะมั่นคงมาก สัญญาณจาก “ปรีชา เอกคุณากูล” ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (2553-2554) ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ROBINS) อยู่ในกระแสนิยมของนักลงทุนกลุ่ม “แวลูอินเวสเตอร์” เคียงคู่ เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) นั่นเพราะบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลทั้งสองแห่งนี้อยู่ในธุรกิจค้าปลีก (โมเดิร์นเทรด) ที่ธุรกิจกำลังอยู่ในช่วงของการเติบโต และลักษณะธุรกิจค่อนข้างมั่นคง แต่ทว่าราคาหุ้น ROBINS และ CPN ก็ซื้อขายบนค่า P/E และ P/BV ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างมาก อีกทั้งได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลต่ำเพียง 1-2% ?

Posted on March 13, 2010July 11, 2010Categories ข้อมูลพื้นฐานหุ้นTags , ,   Leave a comment on ROBINS บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

ROBINS บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.robinson.co.th บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย ในนาม ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตั้งแต่ปี 2522? โดยเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย? โดยมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ทั้งสิ้น ?3,942,847,022.15 บาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว เป็นหุ้นสามัญ 1,110,661,133 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.55 บาท และมีกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (ตระกูลจิราธิวัฒน์) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 53.82ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่นิยมสูงสุด และมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ? ด้วยรูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่มีสินค้าและบริการที่ทันสมัยและตอบรับกับรูปแบบไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้า? ภายใต้แนวคิด?? โรบินสัน?ใส่สีสันใหม่ให้ชีวิต ปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยมีห้างสรรพสินค้าที่เปิดให้บริการรวมกันทั้งสิ้น?? 20 สาขา แบ่งเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 9 สาขา และต่างจังหวัด 11 สาขา นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแผนในการขยายสาขาห้างสรรพสินค้าโรบินสันอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วย สินค้าที่จำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มสินค้าSoftline เป็นสินค้าที่เน้นแฟชั่น ความทันสมัย ซึ่งได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เครื่องสำอาง เครื่องประดับ เครื่องหนัง และสินค้าทั่วไปสำหรับเด็ก อีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มสินค้า Hardline ซึ่งได้แก่ สินค้าตกแต่งบ้าน? ของใช้ภายในบ้าน ?อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และเครื่องมือ ของเล่น ของขวัญและกิฟท์ช้อป นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้มีการพัฒนาแบบสินค้าขึ้นเอง รวมถึงการนำเข้าแบรนด์สินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ … Continue reading “ROBINS บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)”