Posted on June 29, 2010February 28, 2014Categories วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทTags , , , ,   Leave a comment on ROCE หรือ Return on capital employed คือ

ROCE หรือ Return on capital employed คือ

มาดูสูตรก่อนครับ ROCE = EBIT / Capital Employed หรือ ROCE = EBIT/ (Total Assets – Current Liabilities) เราจะใช้ ROCE ดูว่ารายได้ที่บริษัทลงทุนไปมันได้ผลตอบแทนมาเท่าไหร่ มันคล้ายๆ กับ ROA ซึ่งตัวหารของ ROA จะเป็นทรัพย์สินทั้งหมด ส่วนของ ROCE มันจะเอาหนี้สินหมุนเวียนออกจากตัวหาร EBIT = รายได้ก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี หรือ Operating Income ตัวเดียวกัน ถ้าธุรกิจนั้นไม่ได้มีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจ Capital Employed = เรียกง่ายๆ ว่าเป็นทรัพย์สินที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการทำธุรกิจ ค่านี้เอาไว้ดูว่ารายได้ที่กลับคืนมามันคุ้มค่ามั๊ย 😀 กับที่ลงทุนลงไป ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับ สนใจศึกษาเรื่องหุ้นเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ครับ