หุ้น SAM บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ www.samchaisteel.com นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่? 25 ธันวาคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000,000 บาท ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้แก่ เหล็กโครงสร้างอันประกอบไปด้วย ท่อเหล็กดำทรงกลม ท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยมและทรงแบน ท่อเหล็กเคลือบสี ท่อเหล็กรับแรงดันสูงและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี? นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์และเหล็กแผ่นดำ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทอันได้แก่ SAMCHAI, SSH, TUS และ USC ?บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆของทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น มาตรฐานอังกฤษ (BS), มาตรฐานเยอมัน (DIN), มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS), มาตรฐานอเมริกา (ASTM), มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS) และมาตรฐานเชิงพาณิชย์ที่บริษัทกำหนดขึ้นเอง ปัจจุบันบริษัท มีโรงงานอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีกำลังการผลิต รวม 376,000 ตันต่อปี […]