วิเคราะห์หุ้น SAMCO บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

เว็บไซด์ http://www.sammakorn.co.th พล.ร.อ. ม.ล.อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรร โดยการซื้อที่ดินแปลงใหญ่มาวางผังแบ่งแปลงย่อย ถมดิน และจัดทำสาธารณูปโภคตามเกณฑ์ของกฎหมายจัดสรร แล้วนำมาสร้างบ้านขายพร้อมที่ดินในระดับราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย บริษัทได้เน้นตลาดสำหรับผู้มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงระดับค่อนข้างสูง ปี 2551 บริษัทฯมีโครงการบ้านจัดสรรอยู่ 8 โครงการเป็นโครงการสร้างบ้านเดี่ยวขายพร้อมที่ดิน ระดับราคาขายแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้ง โครงการที่ขายบ้านพร้อมที่ดินในราคาค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป มี 1 โครงการ คือ โครงการสัมมากรนครอินทร์ ส่วน โครงการที่ขายบ้านพร้อมที่ดินในระดับราคาปานกลาง คือ ราคาขายตั้งแต่ 2 ถึง 4 ล้านบาท มี 4 โครงการ คือ โครงการสัมมากรมีนบุรี 1 โครงการสัมมากรมีนบุรี 2 โครงการสัมมากรนิมิตใหม่ และโครงการสัมมากรรังสิต […]